Video pozvánky k volbám

2. 10. 2014 Kroměříž

Natočili jsme pro vás několik videí, které vysvětlují, proč kandidujeme ve volbách 10. a 11. října 2014.

Chcete vstřícnější Kroměříž a konečně i něco na městě vyřídit? Odpoví vám následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=dwEhHlmIx04

Jiří Kašík o tom, jak se Divadelnímu spolku Kroměříž po letech povedlo znovu využít Starý pivovar pro kulturu a také, že oproti některým politikům při správě věcí veřejných divadlo nehrají:

https://www.youtube.com/watch?v=7GY3VNUZ9_o

Marek Hořava o tom, jak je to v Kroměříži s podmínkami pro provozování nevšedních sportů:

https://www.youtube.com/watch?v=nHGzf1YzKsQ

Vojtěch Navrátil o tom, proč má řízení Vodáren a kanalizací Kroměříž zůstat v rukou měst a obcí a dále jaké dopady by mělo, kdyby města a obce ztratily vliv na řízení této společnosti, o což se opakovaně snažilo vedení Kroměříže za předchozích starostů z ODS i ČSSD (více viz http://www.transparency.cz/doc/TIC_vodarenstvi_cz.pdf )

https://www.youtube.com/watch?v=RPdjoSjyfLU

Jana Štěpánová o tom, že městská a regionální kultura na Kroměřížsku by měla být založena na pospolitosti a vzájemném porozumění mezi námi. ... (více)

Volební program koalice

16. 9. 2014 Kroměříž

ZA VSTŘÍCNĚJŠÍ KROMĚŘÍŽ

Pro občany
 • zajistíme společnými nákupy levnější energie a služby pro domácnosti
 • zajistíme transparentní tvorbu nového územního plánu, abychom zabránili vlivu spekulantů, lobbistů a klientelismu
 • zasadíme se za smysluplné využití chátrající budovy na Hanáckém náměstí
 • budeme nadále iniciovat zvýšení transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky a audity
 • zasadíme se o vstřícnější a efektivnější MHD pro všechny občany města
 • zajistíme systémové řešení a realizaci cyklodopravy ve městě a místních částech
 • vytvoříme sezónní pracovní místa v technických službách
 • vytvoříme barevnou škálu společenských, kulturních a sportovních akcí s podporou radnice, aby byly organizovány systematicky a koordinovaně, a podpoříme tradiční akce
 • budeme bojovat za udržení majority měst a obcí ve vodárnách, aby nedošlo k razantnímu zdražení vody

 

Pro rodiny
 • rozšíříme platnost Rodinných pasů v rámci města vhodnými pobídkami obchodníkům, restauratérům, pořadatelům sportovních a kulturních akcí apod.
 • zvýšíme podporu mateřských a rodinných center
 • zajistíme vhodné prostory pro trávení volného času rodin za nepříznivého počasí
 • zasadíme se o vznik zábavného vědecko-technického centra

 

Pro seniory
 • zvýšíme podporu terénních sociálních služeb
 • zajistíme cenově zvýhodněnou službu pro dopravu seniorů k návštěvě lékaře, úřadů apod.
 • zvýšíme bezpečnost ve městě projektem Policisté v ulicích

 

Pro mladé
 • otevřeme klub pro mladé a jejich volnočasové aktivity
 • podpoříme zaměstnanost absolventů aktivnějším využitím podpůrných projektů
 • podpoříme vybudování nových startovacích bytů pro mladé
 • podpoříme rozvoj zázemí pro netradiční sporty jako jsou například skateboardy, freestylové kola, in-line brusle apod.
 • podpoříme velké i malé sportovní kluby, kde se aktivně věnují dětem a mládeži do 18 let

 

Pro živnostníky a podnikatele
 • odstraníme překážky pro podnikání ze strany města
 • vytvoříme fungující podnikatelský inkubátor a inovační centrum
 • zlepšíme podmínky pro spolupráci mezi městem a podnikatelskými subjekty

 

Pro občanské aktivity
 • zajistíme vstřícnější přístup k realizaci aktivit jednotlivých sdružení
 • podpoříme transparentnější rozdělování dotací a příspěvků
 • zajistíme propagaci jednotlivých akcí
(více)

Za vstřícnější Kroměříž

16. 9. 2014 Kroměříž

Díky vstřícnosti mohou lidé navzájem spolupracovat a dosahovat společných cílů, neboť podstatou tohoto pojmu je hledání společného a odbourávání překážek. Vstřícné město láká a přitahuje své občany a návštěvníky.

Chceme se zasadit o vstřícnější Kroměříž, aby se zde lidé bez ohledu na věk cítili všude bezpečně a nacházeli příznivé podmínky pro svůj život. Kroměříž je náš domov a my chceme, aby občané vnímali a cítili, že se město stará o jejich spokojenost, a aby se zde nám i našim dětem žilo lépe.

Proto mezi základní body našeho programu patří například společné nákupy služeb a energií pro domácnosti, díky kterým dojde k úspoře nemalých finančních prostředků vás, občanů našeho města. ... (více)

Neschováváme se za tajné dohody

16. 9. 2014 Kroměříž

Proč jste vytvořili Koalici KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí?

Rozhodli jsme se pro otevřenost a vytvořili koalici, protože k dosažení našich cílů je potřeba širší spolupráce. S lidmi z hnutí ZVUK 12 a nezávislými kandidáty jsme našli podstatnou programovou shodu a také po lidské stránce vidíme využití potenciálu města stejně. Někteří vytváří tajné dohody před volbami, ale kvůli voličům se k nim nehlásí. My se za žádné tajné smlouvy neschováváme a jasně dáváme najevo, že chceme vytvářet otevřené dohody, bez kterých vedení našeho města není možné.

(více)

Nová koalice v Kroměříži

1. 7. 2014 Kroměříž

25. 6. 2014 uzavřelo hnutí Zvuk12 volební koalici s KDU-ČSL pro nadcházející komunální volby konané dne 10. a 11. 10. 2014.

(více)