Vážení spoluobčané,

po loňském nevolebním roce je před námi téměř desetiletý volební maraton. Každý rok nás čekají nějaké volby, v roce 2016 to byly volby do Krajských zastupitelstev a v senátním obvodu 76 - okres Kroměříž i volba nového senátora. V té souvislosti bylo naše hnutí ZVUK 12 osloveno hnutím Starostové a nezávislí, které projevilo zájem o spolupráci. Po dvou měsících navazování kontaktů a vyjednávání byla podepsána smlouva o spolupráci mezi těmito politickými uskupeními. Proto naše kandidáty- celkem jedenáct najdete právě na kandidátce hnutí STAN- Starostové a nezávislí. V senátních volbách potom kandiduje náš nezávislý kandidát MUDr. Vojtěch Škrabal navržený na kandidaturu hnutím STAN. 

Při jednáních jsme nabyli přesvědčení, že máme velmi podobné názory na řešení ožehavých problémů ve Zlínském kraji, že máme podobné vidění světa a podobné představy o budoucím vývoji naší společnosti a že i lidé, kteří reprezentují politiku Starostů a nezávislých, jsou lidé zkušení, vzdělaní, pracovití a především nezávislí na politických stranách a nebo podnikatelských subjektech. Proto jsme spojili své síly do nadcházejících voleb a pevně věříme, že Vaše podpora ve volbách ukáže, že to byl krok správným směrem. Budeme pevnější a silnější!!

Jiří Kašík, předseda ZVUK 12
Ivo Frolec, místopředseda ZVUK 12


Vítejte na stránkách otevřeného a nezávislého politického hnutí ZVUK12. Tato občanská iniciativa vzešla před minulými krajskými volbami z neutěšené politické situace v zemi a námi dosažený volební výsledek nás zavázal k tomu, abychom ve své práci nadále pokračovali. Naším cílem je dostat do rozhodovacích procesů nové, z minulosti nezatížené lidi a zároveň spolupracovat s těmi, kteří se již v komunální politice osvědčili a požívají mezi svými spoluobčany všeobecné úcty. Uvítáme ve svých řadách každého, kdo má zájem se aktivně podílet na postupném odstraňování všech negativních reliktů minulosti a každého, kdo je ochoten a připraven pro společnost odvést poctivou práci bez prosazování svých osobních zájmů. Nejsme politická strana, jsme hnutí, které není zatíženo pravo-levým viděním světa a naši kandidáti budou vždy své účty skládat svým voličům v regionu a ne stranickým aparátům v Praze či kdekoliv jinde. Naším cílem je, aby zvítězila nezávislost, profesionalita, serióznost a poctivost nad stranickými či osobními zájmy a politikařením. Jen tudy totiž vede cesta k prosperitě našich obcí i měst a spokojenosti jejich obyvatel.


Zvukoviny

Vážení přátelé,
V naší nové rubrice s názvem ZVUKOVINY vám chceme převážně vážně, ale i nevážně podávat zprávy o životě a politice nejen v našem kraji.Pokud se více zajímáte o politiku doporučujeme přednášku prof. Milana Zeleného Soumrak stranické demokracie

milan.com/cs-cz-soumrak-stranicke-demokracie

Prof. M.Zelený je jeden z nejcitovanějších českých ekonomů. Žije v USA a přednáší na univerzitách po celém světě.Prof. M.Zelený je v kontaktu i s našim politickým hnutím ZVUK 12. Je vyznavačem baťovského systému řízení podniku.Zabývá se také změnou volebního systému a přechodu od stranické ideologie k autentické demokracii.


 

Archív novinek