Volební program koalice


ZA VSTŘÍCNĚJŠÍ KROMĚŘÍŽ

Pro občany

 • zajistíme společnými nákupy levnější energie a služby pro domácnosti
 • zajistíme transparentní tvorbu nového územního plánu, abychom zabránili vlivu spekulantů, lobbistů a klientelismu
 • zasadíme se za smysluplné využití chátrající budovy na Hanáckém náměstí
 • budeme nadále iniciovat zvýšení transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky a audity
 • zasadíme se o vstřícnější a efektivnější MHD pro všechny občany města
 • zajistíme systémové řešení a realizaci cyklodopravy ve městě a místních částech
 • vytvoříme sezónní pracovní místa v technických službách
 • vytvoříme barevnou škálu společenských, kulturních a sportovních akcí s podporou radnice, aby byly organizovány systematicky a koordinovaně, a podpoříme tradiční akce
 • budeme bojovat za udržení majority měst a obcí ve vodárnách, aby nedošlo k razantnímu zdražení vody

 

Pro rodiny

 • rozšíříme platnost Rodinných pasů v rámci města vhodnými pobídkami obchodníkům, restauratérům, pořadatelům sportovních a kulturních akcí apod.
 • zvýšíme podporu mateřských a rodinných center
 • zajistíme vhodné prostory pro trávení volného času rodin za nepříznivého počasí
 • zasadíme se o vznik zábavného vědecko-technického centra

 

Pro seniory

 • zvýšíme podporu terénních sociálních služeb
 • zajistíme cenově zvýhodněnou službu pro dopravu seniorů k návštěvě lékaře, úřadů apod.
 • zvýšíme bezpečnost ve městě projektem Policisté v ulicích

 

Pro mladé

 • otevřeme klub pro mladé a jejich volnočasové aktivity
 • podpoříme zaměstnanost absolventů aktivnějším využitím podpůrných projektů
 • podpoříme vybudování nových startovacích bytů pro mladé
 • podpoříme rozvoj zázemí pro netradiční sporty jako jsou například skateboardy, freestylové kola, in-line brusle apod.
 • podpoříme velké i malé sportovní kluby, kde se aktivně věnují dětem a mládeži do 18 let

 

Pro živnostníky a podnikatele

 • odstraníme překážky pro podnikání ze strany města
 • vytvoříme fungující podnikatelský inkubátor a inovační centrum
 • zlepšíme podmínky pro spolupráci mezi městem a podnikatelskými subjekty

 

Pro občanské aktivity

 • zajistíme vstřícnější přístup k realizaci aktivit jednotlivých sdružení
 • podpoříme transparentnější rozdělování dotací a příspěvků
 • zajistíme propagaci jednotlivých akcí