Za vstřícnější Kroměříž


Díky vstřícnosti mohou lidé navzájem spolupracovat a dosahovat společných cílů, neboť podstatou tohoto pojmu je hledání společného a odbourávání překážek. Vstřícné město láká a přitahuje své občany a návštěvníky.

Chceme se zasadit o vstřícnější Kroměříž, aby se zde lidé bez ohledu na věk cítili všude bezpečně a nacházeli příznivé podmínky pro svůj život. Kroměříž je náš domov a my chceme, aby občané vnímali a cítili, že se město stará o jejich spokojenost, a aby se zde nám i našim dětem žilo lépe.

Proto mezi základní body našeho programu patří například společné nákupy služeb a energií pro domácnosti, díky kterým dojde k úspoře nemalých finančních prostředků vás, občanů našeho města.

Podpořit nás můžete třeba prostředníctvím naší koaliční stránky na Facebooku 

Za vstřícnější Kroměříž

Za vstřícnější Kroměříž

 

Kandidátka koalice

Kandidátka koalice

 

Dotace využijeme efektivně

Dotace využijeme efektivně

 

Společné nákupy energií a služeb pro domácnosti

Společné nákupy energií a služeb pro domácnosti

 

Nechceme bořit ale budovat

Nechceme bořit ale budovat