Vítejte v Uherském Hradišti roku 2018

16. 9. 2014 Uherské Hradiště

Vážení návštěvníci,

vítáme vás v Uherském Hradišti. V městě královském, kudy kráčely dějiny. V samém srdci kultury, folkloru, výtvarného umění, sportu a zeleně. Najdete zde velké množství památek, projdete se jeho krásným historickým centrem, vyberete si z pestré nabídky kulturních a sportovních akcí, projedete se rozsáhlou sítí cyklostezek či si jen tak posedíte v některé z přívětivých kavárniček s atmosférou téměř lázeňskou. Zde si jistě povšimnete příjemného všedního i svátečního života obyvatel naší slovácké metropole, který v posledních letech doznal dalšího zlepšení:

• městský úřad není jenom otevřený, ale také vstřícný

• jednání zastupitelstva města je konstruktivní, bez konfrontačního politikaření

• cílem pravidelných setkání zastupitelů s podnikateli, drobnými živnostníky i zástupci zaměstnanců je společná práce pro rozvoj města

• neuskutečnily se nové investice, které by v budoucnu znamenaly výraznou a neúměrnou zátěž rozpočtu města

• centrum města již není přehušťováno dalšími nepřiměřeně hmotnými stavbami

• posílení kompetencí městské policie vedlo k potlačení negativních jevů na veřejných prostranstvích

• posílení pravomocí a významu práce místních komisí v Jarošově, Sadech, Míkovicích, Véskách, Mařaticích a Štěpnicích se projevuje zlepšením životních podmínek v místních částech a v jejich soudržnosti s městem

• cestování autobusy MHD z jednoho konce města na druhý bez přestupování a za jednotné jízdné

• část problémů s parkováním vozidel obyvatel řeší zavedení systému rezidenčních karet

• návštěvníci mařatického hřbitova se dočkali nových parkovacích míst

• všechny školy zřizované městem mají přiměřeně velké a dobře vybavené sportovní areály

• Základní umělecká škola Uherské Hradiště má své důstojné sídlo

• stále lépe funguje spolupráce s neziskovými organizacemi a spolky

• na podporu neziskových organizací v sociální oblasti je kladen velký důraz

• zvýšila se odborná péče o městskou zeleň, ubylo kácení stromů

• moravní nábřeží se stalo součástí města spolu s Mařatským slepým ramenem

• město je připraveno odolat tisícileté vodě

• znečištění ovzduší ve městě se snížilo díky změnám v provozu společnosti CTZ

• město prosazuje pokračování výstavby rychlostní komunikace R55, jejíž realizace přinese obyvatelům města nejen zklidnění dopravy, ale i zlepšení životního prostředí

• probíhá realizace druhé etapy výstavby centrálních objektů Uherskohradišťské nemocnice; všem zaměstnancům i pacientům z Uherského Hradiště a okolí se podařilo vytvořit důstojné podmínky

• díky neustálému tlaku města začal stát připravovat rekonstrukci objektu bývalé věznice s expozicí totalitních režimů

• výšina sv. Metoděje a lokalita Rochus jsou díky podpoře města místy vyhledávanými zdejšími obyvateli, turisty i poutníky

(více)

Chceme slyšet vaše hlasy

12. 9. 2014 Uherské Hradiště

KRUH – Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště je volební uskupení působící v zastupitelstvu města od 1994. Mimo období 2002–2006 měla vždy zastoupení v radě města nebo starostu. Konstruktivním přístupem a prací svých zastupitelů významně přispěla k úspěšnému vývoji našeho města po roce 1989. Do komunálních voleb 2014 vstupuje společně s nezávislým politickým hnutím ZVUK12, s nímž již osvědčeně spolupracovala ve volbách do krajského zastupitelstva.

ZVUK12 – nezávislé politické hnutí, občanská iniciativa, jejímž cílem je dostat do rozhodovacích procesů nové, minulostí nezatížené lidi a zároveň spolupracovat s těmi, kteří se již v komunální politice osvědčili a požívají mezi svými spoluobčany vážnosti. Doufáme, že konečně zvítězí nezávislost, profesionalita, serióznost a poctivost nad stranickými či osobními zájmy a politikařením. ... (více)