Chceme slyšet vaše hlasy


KRUH – Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště je volební uskupení působící v zastupitelstvu města od 1994. Mimo období 2002–2006 měla vždy zastoupení v radě města nebo starostu. Konstruktivním přístupem a prací svých zastupitelů významně přispěla k úspěšnému vývoji našeho města po roce 1989. Do komunálních voleb 2014 vstupuje společně s nezávislým politickým hnutím ZVUK12, s nímž již osvědčeně spolupracovala ve volbách do krajského zastupitelstva.

ZVUK12 – nezávislé politické hnutí, občanská iniciativa, jejímž cílem je dostat do rozhodovacích procesů nové, minulostí nezatížené lidi a zároveň spolupracovat s těmi, kteří se již v komunální politice osvědčili a požívají mezi svými spoluobčany vážnosti. Doufáme, že konečně zvítězí nezávislost, profesionalita, serióznost a poctivost nad stranickými či osobními zájmy a politikařením.

9 – volební číslo do komunálních voleb

Podpořte nás na Facebooku

25 let samosprávného města Uherské Hradiště Ivo Frolec - lídr kandidátky Kandidátka KRUH-ZVUK12 2014 Ladislav Šupka - číslo na kandidátce 2 Program A5-2 Volební program KRUH-ZVUK12 2014