Volební program ZVUK12 Koryčany


Vážení spoluobčané,

Jménem politického hnutí ZVUK12 Koryčany bychom Vás rádi oslovili a zároveň pozvali k účasti v komunálních volbách 10. – 11. října. Naše regionální hnutí ZVUK12 je složeno převážně z mladých lidí, kteří chtějí v Koryčanech nadále žít a být hrdí na to že bydlí právě v Koryčanech. Nejsme spokojeni s fungováním našeho města a rozhodli jsme se s tím něco aktivně udělat.  Rádi bychom zajistili, aby si nemuseli občané při jednání se představiteli města připadat jako občané druhé kategorie, jak se bohužel často stává. Nabízíme Vám možnost změny, kvalitní a smysluplné plánování investic, transparentní správu majetku města, podporu rodin s dětmi, sportovního a kulturního vyžití všech občanů. Nasloucháme a nadále bude naslouchat potřebám občanů, podporovat je v jejich zájmu o celkové zlepšení situace v Koryčanech. Dejte nám důvěru – my Vás nezklameme. Dokážeme Vám v průběhu dalšího volebního období, že lze dělat správu města lépe než doposud. Podstatné je přijít k volbám, dát hlas naší kandidátce a využít tak možnost podílet se na správě města a jeho rozvoji v dalších letech.

ZVUK12 Koryčany

 

VOLEBNÍ PROGRAM

 

1. HOSPODAŘENÍ A PROVOZ MĚSTA

 • interní audit majetku města a jeho kompletní evidence, využívání městského majetku
 • audit financí města, inventura současného stavu závazků a pohledávek, prověření možnosti potencionálního generování financí
 • koncepční investice a plánování rozvoje města v návaznosti na koeficient „dluhové služby“ (stávající zadluženosti) města, kvalitní příprava na zapojení do rozvojových projektů „Regionálního operačního programu Střední Morava na podporu projektů s přidanou hodnotou ve prospěch rozvoje Olomouckého a Zlínského kraje“ v novém dotačním období, které běží od roku 2015, plánování rozvoje v delším časovém horizontu
 • vnitřní chod úřadu, příspěvkových organizací a organizačních složek města – vzdělávání a zvyšování odbornosti všech pracovníků samosprávy, včetně zkvalitnění a udržení stávající přenesené působnosti ve státní správě
 • zpracování agendy hromadných poptávek na dodávky energií pro občany města a místních částí (elektřina, plyn – možné úspory v e výši 10-25%)

 

2. KULTURA A SPORT

 • zvýšení úrovně stávajících dětských hřišť, zpracování návrhů na nové hřiště pro dospívající mládež (skateboard, U-rampa…..)
 • promyšlená a větší podpora stávajících i nových sportovních aktivit ve městě, provoz sportovišť ve vlastnictví města
 • větší podpora Informačního centra, činnosti městské knihovny, dořešení opravy zpět vykoupeného Kulturního domu a jeho maximálního využití v rozsahu původních aktivit (ochotnické divadlo, výstavy, kulturní vystoupení a taneční zábavy, košty, dětské kroužky mimoškolních aktivit, programy pro seniory), nově zřízení členského Filmového klubu v rámci provozu kulturního domu, v delším časovém horizontu provoz filmového promítání, jako náhrada zrušeného městského kina – nedotažená myšlenka zastupitelstva při prodeji objektu kina Mír.

 

3. NEZAMĚSTNANOST A PODPORA PODNIKÁNÍ

 • podpora začínajícím podnikatelům, pomoc při dosažení příspěvku k podnikání
 • kvalitní informovanost občanů ve spolupráci se živnostenským úřadem a úřadem práce
 • užší spolupráce města s místními firmami za účelem vyšší zaměstnanosti ve městě.