Co nebo kdo je toto nezávislé hnutí:


 

ZVUK 2012 – ÚSPĚCH A KUMŠT sdružuje celou řadu profesionálů a specialistů ze školství, zdravotnictví, kultury, sociální péče, státní správy, samospráv a soukromé sféry v našem městě a nejbližším okolí. Ti všichni jsou připraveni poskytnout své prověřené schopnosti a zkušenosti ve prospěch rozvoje našeho města.

Hnutí ZVUK 12 vzniklo ve čtyřech okresech a několika městech Zlínského kraje, jako například Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž a následně Uherský Brod. V našem městě jdeme do voleb s dodatkem „ÚSPĚCH A KUMŠT“. Je to signál, že všichni z našich kandidátů jsou ve své profesi úspěšní, což prokazují ve svých profesích a firmách. Valná většina kandidujících je aktivní a úspěšná v nějakém mimopracovním vyžití, ať už ve sportu, nebo v kultuře. Tedy dvojitý prokazatelný úspěch.

Hnutí ZVUK 12. Tato občanská iniciativa vzešla před minulými krajskými volbami z neutěšené politické situace v zemi a dosažený volební výsledek zavázal toto hnutí, aby ve své práci nadále pokračovalo. Naším cílem je dostat do rozhodovacích procesů nové, z minulosti nezatížené lidi a zároveň spolupracovat s těmi, kteří se již v komunální politice osvědčili a požívají mezi svými spoluobčany všeobecné úcty. Uvítáme ve svých řadách každého, kdo má zájem se aktivně podílet na postupném odstraňování všech negativních reliktů minulosti, a každého, kdo je ochoten a připraven pro společnost odvést poctivou práci bez prosazování svých osobních zájmů. Nejsme politická strana, jsme hnutí, které není zatíženo pravo-levým viděním světa, naši kandidáti budou vždy své účty skládat svým voličům v regionu a ne stranickým aparátům v Praze či kdekoliv jinde.

Hlavní důraz klademe na odbornost, serióznost, odpovědnost a profesionalitu, ne na stranickost, která se již tolikrát neosvědčila a stává se přežitkem. Nesnažíme se o neefektivní konfrontaci s opozičními stranami. Nabízíme konstruktivní diskusi, tvorbu systémových rozhodnutí a spolupráci směřující k prosperitě města, lepšímu životu jeho obyvatel.

Jsme přesvědčeni, že zvláště v dnešní ekonomicky a společensky rozjitřené době, již není možné nadále spravovat a řídit jednotlivé oblasti života obyvatel bez ohledu na vzdělání, schopnosti a mnohdy i morální vlastnosti příslušných jedinců. Nelze se dále rozhodovat podle stranických, funkcionářských, lobbistickýcha jiných negativních klíčů. Proto nabízíme občanům Uherského Brodu možnost volit odborníky a profesionály, zkrátka hnutí ZVUK 12 – ÚSPĚCH A KUMŠT. Cíl je jasný a nezvratný: vytvořit systémově dlouhodobě závazně platnou platformu ve všech oblastech programových zájmů s garancí všech politických stran a hnutí. Jedině stálý program, jenž se nebude zásadně měnit každé 4 roky, vytvoří stabilní prostředí pro život a práci občanů našeho města.

V nadcházejících komunálních volbách Vám přejeme šťastnou ruku ve výběru volených kandidátů a doufáme, že zvítězí nezávislost, profesionalita, serióznost a poctivost nad stranickými či osobními zájmy a politikařením. Jen tudy totiž vede cesta k prosperitě našich obcí i měst a spokojenosti jejich obyvatel.