Warning: getimagesize(http://www.zvuk2012.cz/wp-content/uploads/ing-jaroslav-hrabec/hrabec.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /www/doc/www.zvuk2012.cz/www/wp-content/themes/zvuk2012/single-kandidati.php on line 10
Ing. Jaroslav Hrabec

Ing. Jaroslav Hrabec

Číslo na kandidátní listině:
15
Dosažené vzdělání:
Současné zaměstnání:
ekolog - zaměstnanec veřejné správy vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Krajský úřad Zlínského kraje
Praxe:
vedoucí referátu životního prostředí OkÚ Uh.Hradiště (1990-2002)
zástupce přednosty OkÚ Uh.Hradiště (1997-1998)
vedoucí oddělení OPK, KÚZK Zlín (2003-doposud)
Osobní prohlášení:
Jako hradišťský rodák a patriot se chci podílet na dalším rozvoji města a jeho dění.
Volební kredo:
Hradiště ještě krásnější a čistější.