Mgr. Helena Zahradníčková

Mgr. Helena Zahradníčková

Číslo na kandidátní listině:
17
Současné zaměstnání:
zást. ředitele na Konzervatoři KM 43 let, bez pol. příslušnosti