Ing. Jaroslav Hrabec

Ing. Jaroslav Hrabec

Číslo na kandidátní listině:
15
Dosažené vzdělání:
Současné zaměstnání:
ekolog - zaměstnanec veřejné správy vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Krajský úřad Zlínského kraje
Praxe:
vedoucí referátu životního prostředí OkÚ Uh.Hradiště (1990-2002)
zástupce přednosty OkÚ Uh.Hradiště (1997-1998)
vedoucí oddělení OPK, KÚZK Zlín (2003-doposud)
Osobní prohlášení:
Jako hradišťský rodák a patriot se chci podílet na dalším rozvoji města a jeho dění.
Volební kredo:
Hradiště ještě krásnější a čistější.