Ing. Hynek Sušil

Ing. Hynek Sušil

Číslo na kandidátní listině:
2
Okres:
Na Výsluní 2255, Uherský Brod
Současné zaměstnání:
Technik
Osobní prohlášení:
Narodil se 2. 8. 1963 v Uherském Hradišti. Po maturitě na Gymnáziu JAK v Uh. Brodě vystudoval VUT v Brně, fakultu elektrotechnickou. V prvním zaměstnání pracoval do r. 1992 - v Energoprojektu Praha, závod Uh. Brod, v letech 1993 – 1996 byl vedoucím odboru školství, kultury a sociálních věcí na MěÚ v Uherském Brodě, v letech 1996 – 2010 pracoval ve funkci tajemníka MěÚ v Uherském Brodě. Pracoval 12 let v předsednictvu sdružení tajemníků obecních a městských úřadů v ČR. Za tuto činnost obdržel na Pražském hradě v r. 2014 ocenění ministryně pro místní rozvoj Mgr. Věry Jourové. Od roku 2011 pracuje jako technik ve firmě IS Projekt s.r.o. v Uh. Brodě. Pracuje v investiční činnosti pro obce a města v regionu, neziskový a podnikatelský sektor. Podílel se na realizaci významných investičních akcí v regionu, např. spojovací krček SOU Uherský Brod, který obdržel cenu stavba roku Zl. kraje. Celý život je aktivní v kultuře, především jako dlouholetý cimbalista folklorního souboru Olšava, jehož členem je více než 40 let. Spolupracuje s mnoha soubory a folklorními sdruženími. Je ženatý, má 2 děti, syna a dceru.
Motto:
Mám rád schopné a tvořivé lidi, rád se od takových učím.