Programový záměr našeho hnutí:

10. 9. 2018 Uherský Brod

Naše hnutí sdružuje celou řadu profesionálů a specialistů ze školství, zdravotnictví, kultury a soukromé sféry v našem městě a jeho nejbližším okolí. Všichni kandidáti jsou připraveni poskytnout své prověřené schopnosti a zkušenosti ve prospěch rozvoje našeho města.

Hnutí ZVUK 12 vzniklo v několika městech Zlínského kraje, například ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, a také v Uherském Brodě. V našem městě přicházíme do komunálních voleb s dodatkem „ÚSPĚCH A KUMŠT“. Je to signál, že všichni naši kandidáti jsou ve svých profesích úspěšní, což jednoznačně prokazují ve svých pracovních činnostech. Valná většina kandidujících je aktivní a úspěšná v nějakém mimopracovním vyžití, ať už ve sportu nebo v kultuře. Tedy dvojitý prokazatelný úspěch. Nejsme politická strana, jsme hnutí, které není zatíženo pravo-levým viděním světa. Naši kandidáti budou vždy své účty skládat svým voličům v regionu a ne stranickým aparátům v Praze či kdekoliv jinde. ... (více)

Naši lidé ve Zlíně

13. 2. 2015 Zlín [caption id="attachment_514" align="alignleft" width="201"] Pavel Stojar -zastupitel, člen Rady města Zlína, předseda kulturní komise a Správní rady Kulturního fondu, člen komise pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU.Povoláním novinář a PR specialista.[/caption]

 

[caption id="attachment_507" align="aligncenter" width="200"] Helena Simerská -zastupitelka, členka finančního výboru zastupitelstva, členka ekonomické a finanční komise.Povoláním manažerka ve společnosti Rovina Group.[/caption]

 

[caption id="attachment_508" align="alignleft" width="192"] Svetoslav Točev - zastupitel, člen kontrolního výboru zastupitelstva, člen Správní rady Fondu na opravy a modernizaci bydlení. ... (více)

Naši lidé v zastupitelstvu i radě města

13. 2. 2015 Zlín

V komunálních volbách na podzim 2014 byli na kandidátce hnutí STAN zvoleni do Zastupitelstva města Zlína také tři zastupitelé nominovaní hnutím ZVUK 12.

Zájmy zlínských občanů v zastupitelstvu nyní hájí Helena Simerská, Svetoslav Točev a Pavel Stojar, který je zároveň členem Rady města Zlína. Má na starosti především podporu kulturního a společenského života města prostřednictvím Kulturního fondu města Zlína.

V komisích Rady města Zlína pracují také další zástupci hnutí ZVUK 12. Ve sportovní komisi Jaroslav Vaněk, v kulturní komisi Pavel Stojar, v komisi bytového hospodářství Jaroslava Krajčová, v ekonomické a finanční komisi Jakub Severin, Helena Simerská a Ivo Thurner, v komisi pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU Jakub Severin a Pavel Stojar.

(více)

Kandidátka pro Zlín

7. 10. 2014 Zlín

Naše kandidáty do zastupitelstva ve městě Zlín najdete na kandidátní listině Stan - Zlín

odkaz: http://www.stan-zlin.cz/titulni-stranka/my-co-stanujeme/

Jsou to:

Mgr. Pavel Stojar Jakub Severin Mgr. Svetoslav Točev

 

Naši kandidáti se chtějí angažovat v komunální politice především v kulturní oblasti.

(více)

Video pozvánky k volbám

2. 10. 2014 Kroměříž

Natočili jsme pro vás několik videí, které vysvětlují, proč kandidujeme ve volbách 10. a 11. října 2014.

Chcete vstřícnější Kroměříž a konečně i něco na městě vyřídit? Odpoví vám následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=dwEhHlmIx04

Jiří Kašík o tom, jak se Divadelnímu spolku Kroměříž po letech povedlo znovu využít Starý pivovar pro kulturu a také, že oproti některým politikům při správě věcí veřejných divadlo nehrají:

https://www.youtube.com/watch?v=7GY3VNUZ9_o

Marek Hořava o tom, jak je to v Kroměříži s podmínkami pro provozování nevšedních sportů:

https://www.youtube.com/watch?v=nHGzf1YzKsQ

Vojtěch Navrátil o tom, proč má řízení Vodáren a kanalizací Kroměříž zůstat v rukou měst a obcí a dále jaké dopady by mělo, kdyby města a obce ztratily vliv na řízení této společnosti, o což se opakovaně snažilo vedení Kroměříže za předchozích starostů z ODS i ČSSD (více viz (více)

Pozvání na setkání s občany

22. 9. 2014 Koryčany

Koryčany  - 27. 9. 2014

volební debata v Kulturním domě od 16.00 hod s hudební produkcí skupiny VORAZZ se začátkem od 19.00 hod (vstupné volné)

 

Lískovec 1. 10. 2014

volební debata od 16.00 hod v tenisovém klubu REBOUND ACE (U Ševčíků)

 

Blišice 2. 10. 2014

volební debata od 16.00 hod v Kulturní jizbě Blišice 141

 

Jestřabice 3. 10. 2014

volební debata do 16.00 hod v Pohostinství p. Havlíčka (více)

Volební program ZVUK12 Koryčany

22. 9. 2014 Koryčany

Vážení spoluobčané,

Jménem politického hnutí ZVUK12 Koryčany bychom Vás rádi oslovili a zároveň pozvali k účasti v komunálních volbách 10. - 11. října. Naše regionální hnutí ZVUK12 je složeno převážně z mladých lidí, kteří chtějí v Koryčanech nadále žít a být hrdí na to že bydlí právě v Koryčanech. Nejsme spokojeni s fungováním našeho města a rozhodli jsme se s tím něco aktivně udělat.  Rádi bychom zajistili, aby si nemuseli občané při jednání se představiteli města připadat jako občané druhé kategorie, jak se bohužel často stává. Nabízíme Vám možnost změny, kvalitní a smysluplné plánování investic, transparentní správu majetku města, podporu rodin s dětmi, sportovního a kulturního vyžití všech občanů. Nasloucháme a nadále bude naslouchat potřebám občanů, podporovat je v jejich zájmu o celkové zlepšení situace v Koryčanech. Dejte nám důvěru – my Vás nezklameme. ... (více)

Vítejte v Uherském Hradišti roku 2018

16. 9. 2014 Uherské Hradiště

Vážení návštěvníci,

vítáme vás v Uherském Hradišti. V městě královském, kudy kráčely dějiny. V samém srdci kultury, folkloru, výtvarného umění, sportu a zeleně. Najdete zde velké množství památek, projdete se jeho krásným historickým centrem, vyberete si z pestré nabídky kulturních a sportovních akcí, projedete se rozsáhlou sítí cyklostezek či si jen tak posedíte v některé z přívětivých kavárniček s atmosférou téměř lázeňskou. Zde si jistě povšimnete příjemného všedního i svátečního života obyvatel naší slovácké metropole, který v posledních letech doznal dalšího zlepšení:

• městský úřad není jenom otevřený, ale také vstřícný

• jednání zastupitelstva města je konstruktivní, bez konfrontačního politikaření

• cílem pravidelných setkání zastupitelů s podnikateli, drobnými živnostníky i zástupci zaměstnanců je společná práce pro rozvoj města

• neuskutečnily se nové investice, které by v budoucnu znamenaly výraznou a neúměrnou zátěž rozpočtu města

• centrum města již není přehušťováno dalšími nepřiměřeně hmotnými stavbami

• posílení kompetencí městské policie vedlo k potlačení negativních jevů na veřejných prostranstvích

• posílení pravomocí a významu práce místních komisí v Jarošově, Sadech, Míkovicích, Véskách, Mařaticích a Štěpnicích se projevuje zlepšením životních podmínek v místních částech a v jejich soudržnosti s městem

• cestování autobusy MHD z jednoho konce města na druhý bez přestupování a za jednotné jízdné

• část problémů s parkováním vozidel obyvatel řeší zavedení systému rezidenčních karet

• návštěvníci mařatického hřbitova se dočkali nových parkovacích míst

• všechny školy zřizované městem mají přiměřeně velké a dobře vybavené sportovní areály

• Základní umělecká škola Uherské Hradiště má své důstojné sídlo

• stále lépe funguje spolupráce s neziskovými organizacemi a spolky

• na podporu neziskových organizací v sociální oblasti je kladen velký důraz

• zvýšila se odborná péče o městskou zeleň, ubylo kácení stromů

• moravní nábřeží se stalo součástí města spolu s Mařatským slepým ramenem

• město je připraveno odolat tisícileté vodě

• znečištění ovzduší ve městě se snížilo díky změnám v provozu společnosti CTZ

• město prosazuje pokračování výstavby rychlostní komunikace R55, jejíž realizace přinese obyvatelům města nejen zklidnění dopravy, ale i zlepšení životního prostředí

• probíhá realizace druhé etapy výstavby centrálních objektů Uherskohradišťské nemocnice; všem zaměstnancům i pacientům z Uherského Hradiště a okolí se podařilo vytvořit důstojné podmínky

• díky neustálému tlaku města začal stát připravovat rekonstrukci objektu bývalé věznice s expozicí totalitních režimů

• výšina sv. ... (více)

Volební program koalice

16. 9. 2014 Kroměříž

ZA VSTŘÍCNĚJŠÍ KROMĚŘÍŽ

Pro občany zajistíme společnými nákupy levnější energie a služby pro domácnosti zajistíme transparentní tvorbu nového územního plánu, abychom zabránili vlivu spekulantů, lobbistů a klientelismu zasadíme se za smysluplné využití chátrající budovy na Hanáckém náměstí budeme nadále iniciovat zvýšení transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky a audity zasadíme se o vstřícnější a efektivnější MHD pro všechny občany města zajistíme systémové řešení a realizaci cyklodopravy ve městě a místních částech vytvoříme sezónní pracovní místa v technických službách vytvoříme barevnou škálu společenských, kulturních a sportovních akcí s podporou radnice, aby byly organizovány systematicky a koordinovaně, a podpoříme tradiční akce budeme bojovat za udržení majority měst a obcí ve vodárnách, aby nedošlo k razantnímu zdražení vody

 

Pro rodiny rozšíříme platnost Rodinných pasů v rámci města vhodnými pobídkami obchodníkům, restauratérům, pořadatelům sportovních a kulturních akcí apod. ... (více)

Za vstřícnější Kroměříž

16. 9. 2014 Kroměříž

Díky vstřícnosti mohou lidé navzájem spolupracovat a dosahovat společných cílů, neboť podstatou tohoto pojmu je hledání společného a odbourávání překážek. Vstřícné město láká a přitahuje své občany a návštěvníky.

Chceme se zasadit o vstřícnější Kroměříž, aby se zde lidé bez ohledu na věk cítili všude bezpečně a nacházeli příznivé podmínky pro svůj život. Kroměříž je náš domov a my chceme, aby občané vnímali a cítili, že se město stará o jejich spokojenost, a aby se zde nám i našim dětem žilo lépe.

Proto mezi základní body našeho programu patří například společné nákupy služeb a energií pro domácnosti, díky kterým dojde k úspoře nemalých finančních prostředků vás, občanů našeho města.

Podpořit nás můžete třeba prostředníctvím naší koaliční stránky na Facebooku 

[caption id="attachment_371" align="alignnone" width="440"](více)

Neschováváme se za tajné dohody

16. 9. 2014 Kroměříž

Proč jste vytvořili Koalici KDU-ČSL, ZVUK 12 a nezávislí?

Rozhodli jsme se pro otevřenost a vytvořili koalici, protože k dosažení našich cílů je potřeba širší spolupráce. S lidmi z hnutí ZVUK 12 a nezávislými kandidáty jsme našli podstatnou programovou shodu a také po lidské stránce vidíme využití potenciálu města stejně. Někteří vytváří tajné dohody před volbami, ale kvůli voličům se k nim nehlásí. My se za žádné tajné smlouvy neschováváme a jasně dáváme najevo, že chceme vytvářet otevřené dohody, bez kterých vedení našeho města není možné.

(více)

Chceme slyšet vaše hlasy

12. 9. 2014 Uherské Hradiště

KRUH – Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště je volební uskupení působící v zastupitelstvu města od 1994. Mimo období 2002–2006 měla vždy zastoupení v radě města nebo starostu. Konstruktivním přístupem a prací svých zastupitelů významně přispěla k úspěšnému vývoji našeho města po roce 1989. Do komunálních voleb 2014 vstupuje společně s nezávislým politickým hnutím ZVUK12, s nímž již osvědčeně spolupracovala ve volbách do krajského zastupitelstva.

ZVUK12 - nezávislé politické hnutí, občanská iniciativa, jejímž cílem je dostat do rozhodovacích procesů nové, minulostí nezatížené lidi a zároveň spolupracovat s těmi, kteří se již v komunální politice osvědčili a požívají mezi svými spoluobčany vážnosti. Doufáme, že konečně zvítězí nezávislost, profesionalita, serióznost a poctivost nad stranickými či osobními zájmy a politikařením.

9 - volební číslo do komunálních voleb

Podpořte nás (více)

Co nebo kdo je toto nezávislé hnutí:

28. 8. 2014 Uherský Brod

 

ZVUK 2012 – ÚSPĚCH A KUMŠT sdružuje celou řadu profesionálů a specialistů ze školství, zdravotnictví, kultury, sociální péče, státní správy, samospráv a soukromé sféry v našem městě a nejbližším okolí. Ti všichni jsou připraveni poskytnout své prověřené schopnosti a zkušenosti ve prospěch rozvoje našeho města.

Hnutí ZVUK 12 vzniklo ve čtyřech okresech a několika městech Zlínského kraje, jako například Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž a následně Uherský Brod. V našem městě jdeme do voleb s dodatkem „ÚSPĚCH A KUMŠT“. Je to signál, že všichni z našich kandidátů jsou ve své profesi úspěšní, což prokazují ve svých profesích a firmách. Valná většina kandidujících je aktivní a úspěšná v nějakém mimopracovním vyžití, ať už ve sportu, nebo v kultuře. Tedy dvojitý prokazatelný úspěch.

Hnutí ZVUK 12. ... (více)

Nová koalice v Kroměříži

1. 7. 2014 Kroměříž

25. 6. 2014 uzavřelo hnutí Zvuk12 volební koalici s KDU-ČSL pro nadcházející komunální volby konané dne 10. a 11. 10. 2014.

(více)