Vladislav Františ

Vladislav Františ

Číslo na kandidátní listině:
16
Současné zaměstnání:
Programátor 43 let, bez pol. příslušnosti