MUDr. Soňa Zlochová

MUDr. Soňa Zlochová

Číslo na kandidátní listině:
10
Okres:
9. května, Uherský Brod
Současné zaměstnání:
dentistka
Osobní prohlášení:
Radostné dětství a mládí prožila v Uherském Brodě. Volný čas od svých 16-ti let věnovala folklornímu dění v regionu i mimo něj, často i v zahraničí, jako tanečnice folklornímu souboru Brozan. Po maturitě na Gymnáziu J. A. Komenského studovala Lékařskou fakultu UJEP v Brně, obor stomatologie. Po studiu nastoupila jako mladá lékařka do praxe na polikliniku v Uherském Brodě. Od roku 1996 se věnuje pacientům ve své ordinaci v našem městě dosud. Svůj čas dělí mezi náročnou práci, rodinu a oblíbené rekreační sporty.
Volební kredo:
,,Stát pevně oběma nohama na zemi a dotknout se hvězd."