PhDr. Blanka Rašticová

PhDr. Blanka Rašticová

Číslo na kandidátní listině:
4
Dosažené vzdělání:
Současné zaměstnání:
historička, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
Praxe:
V letech 1993-2013 jsem zastávala funkci zástupkyně ředitele Slováckého muzea.
Jazykové znalosti:
NJ, RU
Osobní prohlášení:
Chtěla bych mít možnost podílet se na zvelebování našeho města, především v oblasti péče o památky, rozvoji architektury a urbanismu.
Volební kredo:
Važme si naší minulosti a mysleme na budoucnost.