Mgr. Ctibor Boráň

Mgr. Ctibor Boráň

Číslo na kandidátní listině:
6
Okres:
V Kútě 408, Uherský Brod
Současné zaměstnání:
Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Uherském Brodě-Havřicích
Osobní prohlášení:
Celý svůj profesní i osobní život se věnuje výchově a vzdělávání dětí. Záleží mu na tom, aby jim vštípil maximum vědomostí, ale také aby znaly historii města a měly k němu hezký vztah.
Má rád své rodné město a dlouhodobě pracuje pro jeho rozvoj. Je členem Zastupitelstva města a členem Osadního výboru části Havřice. Aktivně se účastní kulturního života, je členem smíšeného pěveckého sboru Dvořák a tanečníkem folklorního souboru Oldšava.
Je ženatý, s manželkou vychovali dvě děti, které již mají své vlastní rodiny.
Volební kredo:
Budujme společně město tak, aby v něm naše děti chtěly žít.