BSc. Jakub Vlk

BSc. Jakub Vlk

Číslo na kandidátní listině:
25
Dosažené vzdělání:
Současné zaměstnání:
dopravní pilot Boeing 737 Travel Service, a.s.
Praxe:
Dopravní pilot společnosti Travel Service. Během posledních tří let jsem nal​ét​al 2000 hodin v místech jako je Hong Kong, Kenya​,​ Karibsk​é​ Ostrov​y​ a Kanad​a​. Aktivně se podílím na rozvoji bezpečnosti a řízení rizik u Travel Service od roku 2010.​
Jazykové znalosti:
AN, NJ
Osobní prohlášení:
​Jako pilot jsem zvyklý přemýšlet konkrétně, prakticky a přímočaře​. Stejně tak bych chtěl přistupovat v práci pro naše město. Méně slov a úhybných manévrů, více konkrétních akcí pro spokojený život lidí, kteří v Hradišti žijí, pracují a aktivně relaxují.
Volební kredo:
O co více lítám po světě, o to více si vážím klidu a pohody Uherského Hradiště. Chci, aby si město zachovalo genius loci a pokračovalo v pravicové orientaci, která je tady od sametové revoluce tradicí.​