Božena Hrazdirová

Božena Hrazdirová

Číslo na kandidátní listině:
24
Dosažené vzdělání:
pedagogické - SPgŠ
Současné zaměstnání:
penzistka
Praxe:
učitelka ZŠ,
vychovatelka
metodička
ředitelka Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště
ředitelka Dětského domova Uherské Hradiště
Jazykové znalosti:
RU, NJ
Osobní prohlášení:
Již několik volebních období reprezentuji KRUH ve společenské komisi při radě města a práce v ní mne naplňuje. Přicházím do styku se společenským děním města, kde se v rámci komise aktivně zapojuji do její činnosti s možností ovlivnit její důstojnou reprezentaci. Hlavně v oblasti společenské, získávám informace o potřebách seniorů ve městě, taky předávám v komisi jejich připomínky k dění ve městě, případně možností jejich společenského vyžití.
Volební kredo:
Kde je vůle, je i cesta, kterou je nutné hledat k překonání překážek a ne důvody, proč něco nelze. Na všechno se dívám ze všech stran...