Bc. Jana Štěpánová

Bc. Jana Štěpánová

Číslo na kandidátní listině:
4
Dosažené vzdělání:
Manažerka, divadelnice 50 let, bez pol. příslušnosti